خداروشکر دقایقی پیش یسنا دختر گمشده پیدا شد.

با توجه به پیدا شدن یسنا دختر گمشده در گندم زار های منطقه و زنده بودن این دختر بچه بعد از ۴ روز اقدامات درمانی در حال انجام است.

سردار دادگر فرمانده انتظامی استان گلستان با اعلام این خبر به رکنا گفت : دقایقی پیش تجسس های نیرو های امدادی ، پلیسی و سگ های زنده یاب به نتیجه نشست و یسنا دختر گمشده پیدا شد.