علی محمد زنگانه در جلسه شورای عالی قضایی استان با اعلام این خبر افزود: مصوبات سفر رئیس جمهور، راهگشای بسیاری از کمبود‌های استان است که در یک نمونه، امسال تنش‌های آب و برق به حداقل رسید.

علی محمد زنگانه در جلسه شورای عالی قضایی استان با اعلام این خبر افزود: مصوبات سفر رئیس جمهور، راهگشای بسیاری از کمبود‌های استان است که در یک نمونه، امسال تنش‌های آب و برق به حداقل رسید.

آقای زنگانه تاکید کرد: حمایت‌های دستگاه قضا در حوزه سرمایه گذاری و رفع موانع تولید استان، ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با انحرافات و سالم‌سازی سیستم با تلاش مجموعه قضایی استان، خواسته همه دلسوزان گلستان است.

  • منبع خبر : صداوسیما