در سه روز گذشته حدود ۱۹۰ تن کلزا تولید شده کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان در گنبدکاووس خریداری شد.

فرماندار گنبدکاووس گفت: در سه روز گذشته حدود ۱۹۰ تن کلزا تولید شده کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان در گنبدکاووس خریداری شد.

مهدی دهرویه در جلسه شورای کشاورزی اظهار کرد: خرید غلات مانند کلزا و گندم در پنج استان گلستان، همدان، کردستان، کرمان و خوزستان بر عهده شرکت های تعاونی روستایی بوده و با توجه به آغاز برداشت محصول گندم و کلزا، در سه روز گذشته مقدار ۱۹۰ تن کلزا از کشاورزان توسط شرکت تعاونی روستایی به ازای هر کیلوگرم ۲۲ هزار تومان خریداری شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۱۲ مرکز خرید نیز در شهرستان برای خرید تضمینی گندم فعال شدند تا گندم تولید شده را خریداری و در انبارهای شهرستان ذخیره کنند.

فرماندار ویژه شهرستان گنبدکاووس خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش منابع آبی و با پیش بینی داده ها، میزان خسارت کشاورزان ناشی از خشکسالی براورد و اداره بیمه ملزم است تا میزان خسارت وارده و مبلغ پرداختی به کشاورزان را اعلام نماید.

  • نویسنده : فریدون قارئی