استان گلستان جزو ۱۰ استان اول کشور به عنوان استان حادثه‌خیز بوده و تعداد ۳۱۹ روستای گلستان به لحاظ فیزیکی در معرض خطر هستند.

حسینی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان: استان گلستان جزو ۱۰ استان اول کشور به عنوان استان حادثه‌خیز بوده و تعداد ۳۱۹ روستای گلستان به لحاظ فیزیکی در معرض خطر هستند.

وی گفت: مخاطرات چون سیل، زلزله، گسل، رانش و غیره که غالبا همه اینها در استان وجود دارد روستاها را در معرض خطر قرار داده است.

در حال حاضر حدود ۵۷ درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم و حدود ۴۳ درصد چیزی کمتر از ۱۰۰ هزار از این واحدهای مسکونی غیرایمن و غیرمقاوم هستند.

  • منبع خبر : فارس