کشاورزان استان امسال ۷۷۰ هزار تن از محصول گندم خود را به قیمت تضمینی به دولت فروختند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان با اشاره به تاثیر افزایش قیمت تضمینی گندم از سوی دولت گفت: کشاورزان استان امسال ۷۷۰ هزار تن از محصول گندم خود را به قیمت تضمینی به دولت فروختند.

برزعلی در ادامه به تاثیر افزایش قیمت تضمینی گندم در خرید این محصول استراتژیک اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت تضمینی گندم، امسال کشاورزان بیشتری محصول تولیدی خود را به دولت فروختند. براساس آخرین آمار امسال ۷۷۰ تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد در حالیکه این میزان سال گذشته حدود ۴۹۰ هزار تن بود.

  • منبع خبر : تسنیم