با توجه به شکستگی های مکرر لوله خط انتقال آب به نوار مرزی داشلی برون در اثر سیل و آسیب دیدگی ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال، آب شهر اینچه برون و روستاهای بخش داشلی برون که چند روزی قطع بود، با پیگیری‌های مجموعه بخشداری و تلاشهای آب و فاضلاب شهرستان این مشکل امروز رفع گردید و آب اینچه برون و روستاهای نوار مرز وصل شد.

دکتر پورمندی بخشدار داشلی برون به پایگاه اخبار‌ گنبد اعلام کرد: با توجه به شکستگی های مکرر لوله خط انتقال آب به نوار مرزی داشلی برون در اثر سیل و آسیب دیدگی ۱۲۰ کیلومتر خط انتقال، آب شهر اینچه برون و روستاهای بخش داشلی برون که چند روزی قطع بود، با پیگیری‌های مجموعه بخشداری و تلاشهای آب و فاضلاب شهرستان این مشکل امروز رفع گردید و آب اینچه برون و روستاهای نوار مرز وصل شد.

دکتر پورمندی ضمن پوزش از اهالی محترم بخش داشلی برون از صبوری و همکاری آنان تشکر کرد.

  • نویسنده : فریدون قارئی