زلفی‌گل، وزیر علوم: مقرر شده الکترونیکی کردن آزمون‌ها ابتدا برای آزمون‌های کوچک‌تر انجام شود و پس از اجرای موفق آن به آزمون سراسری برسیم.

زلفی‌گل، وزیر علوم: مقرر شده الکترونیکی کردن آزمون‌ها ابتدا برای آزمون‌های کوچک‌تر انجام شود و پس از اجرای موفق آن به آزمون سراسری برسیم.

برنامه سازمان سنجش این است که در سال ۱۴۰۳ آزمون الکترونیکی برای یک آزمون کوچک برگزار شود، برای این منظور از ظرفیت هوش مصنوعی هم در برگزاری آزمون الکترونیکی استفاده می‌شود.

  • منبع خبر : تسنیم