در حال حاضر بیش از سه هزار نفر در گلستان در حوزه گردشگری مشغول به کار هستند و همچنین بیش از ۶۰۰ تاسیسات گردشگری در سطوح مختلف وجود دارد که از این بین ۴۷۰ مرکز، اقامتی است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گلستان: در حال حاضر بیش از سه هزار نفر در گلستان در حوزه گردشگری مشغول به کار هستند و همچنین بیش از ۶۰۰ تاسیسات گردشگری در سطوح مختلف وجود دارد که از این بین ۴۷۰ مرکز، اقامتی است.

معمولاً هتل‌ها و بومگردی ها یا از نیروهای بومی استفاده می‌کنند و یا مرکز خود را به طور فامیلی اداره می‌کنند، البته فصلی بودن حضور گردشگران هم باعث می‌شود تا این مراکز نتوانند نیروی دائم جذب کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر