رییس کل دادگستری گلستان گفت: با تشکیل مجمع دوم سهامداران پتروشیمی استان، افزایش سرمایه و ورود هلدینگ خلیج فارس به تصویب سهامداران رسید.

حیدر آسیابی اظهار کرد: در این جلسه سرمایه شرکت از ۴۷۳ میلیارد ریال با ۹۵۷ درصد افزایش به پنج هزار میلیارد ریال رسید.

وی افزود: با این رقم، حجم سرمایه‌گذاری خلیج فارس در پروژه به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسید.

آسیابی افزود: شرط اصلی ورود هلدینگ خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار در طرح پتروشیمی گلستان، افزایش سرمایه به عنوان سرمایه گذار اصلی بود که در جلسه امروز مجمع این امر هم محقق شد و به این ترتیب هلیدینگ خلیج فارس وارد پتروشیمی گلستان گردید.

تکاپو برای راه اندازی دوباره پتروشیمی گلستان، آذرماه سال ۱۴۰۰ با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان آغاز شد و پس از آن در سفر رئیس جمهور به گلستان هم بر کمک به راه اندازی این طرح تاکید گردید.

طرح پتروشیمی گلستان از ۱۷ سال پیش تاکنون بر زمین مانده و بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد .

این پروژه در این سال‌ها فقط ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا