هم اکنون چهار بیمارستان دولتی شهرستان گنبد کاووس در چهار گروه داخلی، اطفال، جراحی و زنان برای آموزش دانشجویان پزشکی دوره انترنی آماده شدند.

پیرو پیگیری های مسئولین شهرستان گنبدکاووس اعم از دکتر شادمهر نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، مهندس دهرویه معاون استاندار و فرماندار ویژه ، حاج آقا ترابی امام جمعه و مسئولین حوزه سلامت شهرستان و با دستور جناب دکتر گل فیروزی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان مبنی بر آموزشی شدن بیمارستان های گنبد از نیمه دوم سال جاری، بخش های آموزشی مراکز درمانی گنبد به امکانات آموزشی تجهیز شدند.

هم اکنون چهار بیمارستان دولتی شهرستان گنبد کاووس در چهار گروه داخلی، اطفال، جراحی و زنان برای آموزش دانشجویان پزشکی دوره انترنی آماده شدند.

همچنین مجتمع آموزش عالی سلامت این شهرستان نیز با پذیرش دانشجو در دو رشته فوریت های پزشکی و مبارزه با بیماریها در مقطع کاردانی از بهمن ماه فعالیت خود را آغاز می نماید.