تاکنون ۵۴ هزار و ۶۲۴ نفر معادل ۴.۱۳ درصد از مردم بالای ۱۸ سال استان نوبت چهارم واکسن کرونا را تزریق کردند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان گفت: تاکنون ۵۴ هزار و ۶۲۴ نفر معادل ۴.۱۳ درصد از مردم بالای ۱۸ سال استان نوبت چهارم واکسن کرونا را تزریق کردند.

افراد بالای ۱۸ سال که ۶ ماه از تزریق نوبت سوم واکسن کرونا آنان گذشته می‌توانند برای دریافت نوبت چهارم این واکسن به مراکز بهداشت گلستان مراجعه کنند.

۳ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۵۳۸ دُز واکسن کرونا در نوبت‌های اول، دوم، سوم و چهارم به مردم گلستان تزریق و براساس اعلام مرکز آمار، این استان حدود یک میلیون و ۹۹۰ هزار نفر جمعیت دارد که یک میلیون و ۵۲۹ هزار نفر را افراد بالای ۱۲ سال واجد شرایط دریافت واکسن کرونا تشکیل می‌دهند.

تاکنون یک میلیون و ۵۲۱ هزار و ۶۸۰ دُز نوبت اول واکسن برای ۹۴.۸٪ از جمعیت بالای ۱۲ سال استان تزریق شد که این عدد برای نوبت دوم یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۷۹۱ نفر معادل ۸۵.۹٪ است.

تاکنون ۵۵۴ هزار و ۶۷۷ نفر معادل ۴۱.۷٪ جمعیت بالای ۱۸ سال و ۳۶.۳٪ جمعیت بالای ۱۲ سال نوبت سوم را دریافت کردند.

  • منبع خبر : ایرنا