معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، آخرین وضعیت پتروشیمی استان را تشریح کرد و گفت: افزایش سرمایه و افزایش قیمت هر سهم پذیرفته شده است.

سیدمحمد دهنوی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پتروشیمی گلستان اظهارکرد: وعده ای که ۱۸ سال قبل به مردم و ۹۱ هزار سهامدار پتروشیمی گلستان داده شده بود در یک ماراتن ۱۸ ماهه در دولت سیزدهم به یک نقطه قابل قبول رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: ظرف چند روز آینده مبلغ افزایش سرمایه واریز خواهد شد و در پورتفوی شرکت قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: به طور رسمی و حقوقی هلدینگ خلیج فارس سهامدار شرکت خواهد شد و فرآیند اجرای عملیات احداث پتروشیمی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

دهنوی گفت: در اواخر فروردین ماه بود که با مجمع فوق العاده پتروشیمی گلستان و مصوباتی که هیئت مدیره داشت، موضوع افزایش سرمایه پذیرفته شد و در کدال بورس قرار گرفت و با پذیرش سازمان بورس برای افزایش این سرمایه فرآیند اقدامات قانونی شروع شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان اضافه کرد: وقتی افزایش سرمایه اتفاق می افتد به ازای هر سهم، به سهامدار ۳.۲ سهم جایزه تعلق می گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر افزایش سهم، به محض اینکه فرایند بورسی شکل بگیرد و افزایش سرمایه روی بورس قرار بگیرد عدد قیمتی هر سهم هم افزایش خواهد یافت.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر