پانوشت: اینهایی که اینقدر زور زدن تا تو میانکاله پتروشیمی بزنن اگر واقعا راست میگن بیان چند کیلومتر اینطرف تر پتروشیمی گلستان رو تکمیل کنن اندازه پولشون سود کنن، اینطوری ۹۰هزار سهامدار بی پناه پتروشیمی گلستان هم به آرزوشون برسن ...

شنیده شده در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.

  • منبع خبر : ایرنا