رسول پایدار رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس شد

عبدالرحمن گوک و ناصر بارانی نیز نایب رئیس و منشی شورای شهر برای سال دوم فعالیت این شورا انتخاب شدند.