در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان: طرح تغییر ساعت رسمی کشور تایید شد.

در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات با یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.

این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز می شود.

همچنین طرح جهش تولید دانش بنیان نیز پس از بررسی در نشست شورای نگهبان تأیید شد.

شورای نگهبان همچنین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را نیز تأیید کرد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان