عملیات بازگشت حجاج در مدت 04 روز با 7 پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) انجام خواهد شد

عملیات بازگشت حجاج از روز دوشنبه ۰۳مرداد ۱۴۰۱آغاز می‌شود.

عملیات بازگشت حجاج در مدت ۰۴ روز با ۷ پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) انجام خواهد شد

امسال یک هزار و ششصدو هشتاد هزار زائر خانه خدا در قالب ۱۲ کاروان با انجام ۷ پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” به جده رهسپار شدند.

  • منبع خبر : روابط عمومی اداره کل فرودگاههای استان گلستان