البته درخواست سندیکا برای قیمت رب گوجه ۵۴ هزار تومان بود، اما قرار شد فعلا با دولت همکاری کنیم و قیمت ۴۵ هزار تومان تعیین شود.

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران: قیمت گوجه در کارخانه کیلویی ۴۲۰۰ تومان است.

البته درخواست سندیکا برای قیمت رب گوجه ۵۴ هزار تومان بود، اما قرار شد فعلا با دولت همکاری کنیم و قیمت ۴۵ هزار تومان تعیین شود.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین