بانک مرکزی به مردم درباره وجود دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی هشدار داد؛ هموطنان به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن اموال و دارایی‌های خود، برای انجام امور و مصارف ارزی صرفاً به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه کنند.

بانک مرکزی به مردم درباره وجود دلارهای تقلبی در بازار غیررسمی هشدار داد؛ هموطنان به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن اموال و دارایی‌های خود، برای انجام امور و مصارف ارزی صرفاً به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه کنند.

  • منبع خبر : تسنیم