وضعیت ناگوار، غمناک، تاسف آور و به حال خود رها شده محوطه میراث‌ جهانی گنبد قابوس، ثبت شده در یونسکو، مهمترین نماد تاریخی استوار استان گلستان و شمال کشور، نماد شهر گنبدکاووس و اصلی‌ترین جاذبه گردشگری شهرمان را مشاهده می‌فرمایید...

وضعیت ناگوار، غمناک، تاسف آور و به حال خود رها شده محوطه میراث‌ جهانی گنبد قابوس، ثبت شده در یونسکو، مهمترین نماد تاریخی استوار استان گلستان و شمال کشور، نماد شهر گنبدکاووس و اصلی‌ترین جاذبه گردشگری شهرمان را مشاهده می‌فرمایید…

  • نویسنده : فریدون قارئی