سرعتگیرهای جاده بایلر گنبدکاووس که خودشان عامل‌ تصادف‌ هستند...

سرعتگیرهای جاده بایلر گنبدکاووس که خودشان عامل‌ تصادف‌ هستند، وقتی‌کاری انجام میشه چرا همان موقع کاملش نمیکنن؟ فرض‌ میگیریم سرعتگیرها تازه احداث شدند، آیا نمیشود همزمان از دو طرف تابلوی هشدار و اطلاع دهنده سرعتگیر هم‌ نصب شود؟ آیا نمی شود بلافاصله کار رنگ آمیزی سرعتگیر هم انجام گردد؟ اینها کار سختی نیست بلکه کار روتینی است که باید همزمان انجام شوند!

 

  • نویسنده : فریدون قارئی