مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در بهمن امسال میانگین بارش گلستان ۲۴.۱ میلی متر بوده که این میزان ۶۰ درصد کاهش را نسبت به متوسط این ماه نشان می دهد.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل وضعیت آب و هوایی بهمن سال ۱۴۰۱ اظهارکرد: میزان بارش از ابتدای سال زراعی تا اول اسفند امسال، ۱۳۸.۴ میلی متر بوده که نسبت به دوره آماری ۳۸ درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: بارش در بهمن ماه نسبت به دوره آماری کاهش قابل ملاحظه ای داشته و خشکسالی بسیار شدید در استان رخ داده است.

وی بیان کرد: در بهمن امسال میانگین بارش استان ۲۴.۱ میلی متر بوده که این میزان ۶۰ درصد کاهش را نسبت به متوسط این ماه نشان می دهد.

کمالی ادامه داد: بیشترین میزان بارش در ایستگاه های سینوپتیک استان در مینودشت ۵۳.۱ میلیمتر به ثبت رسیده و کمترین میزان بارش هشت میلیمتر در اینچه برون اتفاق افتاده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: در بهمن ۱۴۰۱ میانگین دمای استان ۵.۹ درجه سانتیگراد بوده و یک درجه نسبت به متوسط بهمن ماه کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: حداکثر دمای ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک استان ۲۷ درجه در ایستگاه هواشناسی گنبد و حداقل دمای ثبت شده پنج درجه زیر صفر و در ایستگاههای هواشناسی فرودگاه گرگان و کلاله به ثبت رسیده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر