بزرگترین پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلو ولت منطقه در گنبدکاووس - آزادشهر احداث می شود.

کورش موسوی تاکانی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران-گلستان در گنبدکاووس با اشاره به مشکلات تأمین برق در بازه ۱۲۶روزه اوج مصرف از اوایل خرداد تا اواسط شهریور ماه گفت: امسال با تغییرات در آرایش شبکه توزیع برق با توسعه پست فجر گنبدکاووس وابستگی به برق ترکمنستان برطرف شده است.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال آینده ششمین و بزرگترین پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلو ولت برق منطقه‌ای مازندران-گلستان در گنبدکاووس – آزادشهر احداث می شود.

مشکلات ناشی از افت ولتاژ و عدم تامین توان به سبب محدودیت شبکه مرتفع شده و امسال در زمان اوج مصرف برق خاموشی ها به حداقل رسیده و امیدواریم خاموشی نداشته باشیم.

۵۹٫۵مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در گنبدکاووس ایجاد شده که ۸٫۵ مگاوات آن تا زمان پیک مصرف وارد مدار میشود وهمچنین زمین خطوط ارتباطی ۶۳ کیلوولت گنبدکاووس خریداری و دیوارکشی شده و سازه های فنی آن درحال انجام است

  • منبع خبر : صداوسیما