افتادن درخت روی خودروی پژو در خیابان فردوسی گنبد خسارت بار آورد

افتادن درخت روی خودروی پژو در خیابان فردوسی گنبد خسارت بار آورد.

به دلیل باد و طوفان و البته سست بودن ریشه درختان قدیمی در خیابان فردوسی گنبد، باعث شد یکی از این درختان قدیمی بر روی خودری در حال گذر افتاده و خسارتی به این خودرو وارد شد و به مدت حدود یک ساعت این مسیر مسدود شد.

پس از ساعتی درخت توسط عوامل شهرداری جمع آوری و انسداد رفع و تردد خودروها به حالت عادی بازگشت.

افتادن درخت روی خودروی پژو در خیابان فردوسی گنبد خسارت بار آورد +عکس

  • نویسنده : راضیه اونق