این روز جهانی در ایران همزمان شده با اختلال و قطع اینترنت

۲۸ سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. این روز جهانی در ایران همزمان شده با اختلال و قطع اینترنت