دو بار کلنگش را زدند، راه آهن و ریل قطار را میگویم، ولی آخر سر مسیرش تغییر کرد و سر از غرب استان گلستان در آورد...

به گزارش پایگاه اخبار گنبد، دو بار کلنگش را زدند، راه آهن و ریل قطار را میگویم، ولی آخر سر مسیرش تغییر کرد و سر از غرب استان گلستان در آورد… حتی رئیس جمهور سابق کشور آقای احمدی نژاد در‌ روزی که مهمان گنبدی‌ها بود‌ و‌ در بین هزاران گنبدی سخنرانی داشت و الحق والانصاف مردم زیادی‌ هم به رسم مهمان‌نوازی که حتی‌ در دوره‌ آقای روحانی هم اینچنین‌ مهمان نوازی شد، و آمده بودند، خلاصه میکنم وقتی گوینده گنبدی مراسم تقاضای مردم گنبد را به آقای احمدی‌نژاد گفت که مردم گنبد دوست دارند صدای سوت قطار را بشنوند، ایشان به شوخی گفت “اگر مردم گنبد این را دوست دارن میگم ورودی شهر گنبد سوت قطار نصب کنن.”
خلاصه تر کنم از آن زمان هم قرار نبود به این زودی‌ها خط آهنی به گنبد برسد،ایشان‌ حتی نتوانست قولش را بدهد.

راه‌ ها محور اساسی توسعه و رشد یک منطقه هستند، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ گردشگری، اواسط دهه هشتاد شنیده بودیم بودجه گسترش جاده آق قلا به گنبد رسیده، حتی چند کیلومتری هم به نظر میرسید از سمت گنبد شروع به‌احداث کردند که در کمال تعجب این پروژه متوقف شد. تکلیف چند دهه ای جاده نفت گنبد هم مشخص است.

از این هم‌خلاصه تر کنم، حالا که همه چیز نهایتا روی کاغذ و زبان است، و راه آهن هم قرار نیست‌ به این زودی ها به گنبد برسد، وقتی‌ قرار‌ نیست مسیر توسعه از زمین‌ برسد، چرا از آسمان نیاوریمش؟ امسال به فرموده مقام معظم رهبری سال جهش تولید است، چرا از امروز شروع نکنیم؟ شاید این مساله برای امروز ما گنبدی ها حتی باورش هم سخت به نظر‌‌ برسد ولی‌ پیگیری‌آن مانند دانه ایست که امروز بکاریم تا آیندگان ثمره آن‌ را بچشند…

  • نویسنده : فریدون قارئی