مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:۶ میلیون و صد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور امسال زیر کشت گندم رفت.

اسفندیار سهرابی امروز در جلسه اضطراری ستاد فنی مدیریت داشت گندم، جو، کلزا در گرگان گفت: امسال در ۶ میلیون و صد هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور گندم کشت شد که ۱۵۰ هزار هکتار بیشتر از پارسال است.

او با بیان اینکه میزان گندم مورد نیاز کشور به طور میانگین سالانه ۱۰ میلیون تن است افزود: پارسال ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید و ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن از کشاورزان خریداری شد.

سهرابی خودکفایی و ارتقای کیفیت گندم در ایران را دو استراتژی مهم وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد.

او همچنین درباره جلسه اضطراری ستاد فنی مدیریت داشت گندم، جو، کلزا در گرگان گفت: این جلسه برای بیان نکات فنی داشت محصول با توجه به افزایش میانگین دمای هوا در گلستان تشکیل شده تا نکات فنی در آن برای افزایش تولید و جلوگیری از خسارت‌ها بیان شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر چه گلستان بیشترین افزایش بارش‌ها را در کشور داشت و می‌تواند افزایش تولید را در پی داشته باشد، اما دمای هوای استان حدود ۴ درجه بیشتر شد که می‌تواند خسارت در پی داشته باشد.

سهرابی افزود: با این شرایط آب و هوایی علف‌های هرز زودرس و نوظهور، آفت و بیماری به شدت توسعه خواهد یافت و به همین دلیل مشاوره با کارشناسان و مدیریت زراعی باید در صدر فعالیت‌های کشاورزان باشد.

سهرابی همچنین خبر داد: ۵ هزار تن سهمیه کود جدید به گلستان اختصاص دادیم.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان