با توجه به بهاری بودن هوای امروز در وسط زمستان، فرصتی شد تا همشهریان و هم استانیان بدون توجه به محدودیت‌های کرونایی دل به طبیعت بزنند، از مرز اینچه برون تا طبیعت چپرقویمه، از دریاچه‌های آلاگل و... تا جنگل‌های مینودشت، گالیکش و ارتفاعات آزادشهر و جنگل‌های رامیان و...

معلوم نیست این آتش‌سوزی‌ها عمدی است یا سهوی، با توجه به بهاری بودن هوای امروز در وسط زمستان، فرصتی شد تا همشهریان و هم استانیان بدون توجه به محدودیت‌های کرونایی دل به طبیعت بزنند، از مرز اینچه برون تا طبیعت چپرقویمه، از دریاچه‌های آلاگل و… تا جنگل‌های مینودشت، گالیکش و ارتفاعات آزادشهر و جنگل‌های رامیان و…

متاسفانه همزمان با شرایط امروز در چندین نقطه از جنگل‌های شرق گلستان از جمله رامیان، گالیکش و مینودشت آتش سوزی نقطه ای رخ داد که آتش‌ جنگل‌های مینودشت و گالیکش مهار شد، ولی طبق شنیده‌ها ارتفاعات و جنگل‌های رامیان کماکان در آتش می‌سوزد. وزش بادی که از ابتدای شب شروع شده نیز به گسترش آتش کمک کرده است.

به گزارش سردبیر پایگاه اخبار گنبد، اینکه این آتش سوزی‌های‌ تکراری و همیشگی در جنگلهای هیرکانی و گلستان آیا واقعا سهوی است یا عمدی باید مسئولین مربوطه پاسخ دهند، چرا که طبق گفته برخی از هم استانی‌ها این آتش سوزی‌ها ممکن است برای تبدیل زمین‌های جنگل‌ها به زمین‌ کشاورزی، یا تبدیل به زمین خالی برای ویلاسازی و یا حتی توسط افرادی که دنبال راهی ساده برای تهیه و فروش زغال هستند صورت می‌گیرد.

آنچه که مسلم است، مسئولین باید بیش از پیش مراقب باشند تا این ذخایر با ارزش درختان که منطقه ما را در کشور خاص کرده به بهترین شکل حفظ و نگهداری شوند.

  • نویسنده : فریدون قارئی