مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان از مشاهده ملخ مراکشی در هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی استان خبر داد.

مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان از مشاهده ملخ مراکشی در هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ساحلی استان خبر داد.

کیانوش حق نما گفت: در حال حاضر ملخ مراکشی در نوار ساحلی دو شهرستان گمیشان و بندر ترکمن مشاهده شده است.

او افزود: سطح آلودگی به ملخ مراکشی در اراضی گمیشان هزار هکتار و در بندرترکمن ۵۰۰ هکتار برآورد شده است.

حق نما گفت: برای کنترل جمعیت این آفت عملیات کانون کوبی (سم پاشی در نقاطی که فعالیت ملخ مراکشی بیشتر است) در حال انجام است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان