وضعیت روکش آسفالت جاده نرسیده به روستای یاسی تپه از توابع بخش مرکزی گنبدکاووس

وضعیت روکش آسفالت جاده نرسیده به روستای یاسی تپه از توابع بخش مرکزی گنبدکاووس را مشاهده می کنید.

چه خوب می‌شد به هنگام استفاده از بیت المال، نهایت دقت و کیفیت‌ رعایت می‌شد نه کمیت و رفع تکلیف!

 

  • نویسنده : راضیه اونق